Leena Rasanen

Yhteystiedot:

+ 358 41 545 8616
leena.rasanen (at) taitoba.fi

TaitoBa House
Annankatu 29 A 12
00100 Helsinki

Koulutus ja työkokemus:

Sosiaalipsykologi VTM, mindfulness-ohjaaja, työnohjaaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, aikuiskoulutuksen pedagoginen pätevyys

Teen tämän verkoston puitteissa valmennuksia, joissa fokuksena on ennen kaikkea mindfulness – tietoisen läsnäolon ja myötätuntotaitojen omaksuminen ja niissä kehittyminen oman hyvinvoinnin sekä toisten auttamisen tueksi.

TaitoBa Housessa ihmisiä yhdistävänä tekijänä on ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Itselleni se merkitsee inspiroivaa ihmisten ainutkertaisuuden näkemistä ja arvostamista, uusien näkökulmien löytämistä ja luovaa ajattelua erilaisissa tilanteissa ja kohtaamisissa.

Innostun jatkuvasta uuden oppimisesta ja uusista mahdollisuuksista. Parhaillaan syvennän tietojani ja taitojani opiskelemalla ratkaisukeskeistä psykoterapiaa. Ajankohtainen kiinnostuksen kohde on myös itseen kohdistuva myötätunto, mindful self-compassion, johon liittyvä opettajakoulutus on ohjelmassa kesällä 2015.

December 24th, 2017

Lue lisää…

Leena Rasanen

December 1st, 2017

Timo Lounio

March 24th, 2015

Lue lisää…

Mari Juote

March 24th, 2015

Lue lisää…

Antero Katajainen

March 24th, 2015

Lue lisää…

Krisse Lipponen

March 24th, 2015

Lue lisää…

Aleksi Litovaara

March 24th, 2015

Lue lisää…

Anneli Litovaara

March 24th, 2015

Lue lisää…

Leena Mäkelä-Mannström

March 24th, 2015

Lue lisää…

Bodil Mickels

March 24th, 2015

mimmi_BW

Lue lisää…

Mimmi Sundman

March 24th, 2015

Lue lisää…

Peter Sundman