Itsemyötätunto – Mindful Self-Compassion

Läsnäoloon pohjautuva itsemyötätunto (Mindful Self-Compassion,  MSC) on kansainvälisesti tuore, nopeasti kasvava ja tutkimuspohjainen näkökulma ihmisen hyvinvointiin – ja myös työelämän hyvinvointia vahvistava näkökulma.  Teeman ytimessä on  ystävällisen suhteen rakentaminen itseen, yhteenkuuluvuuden kokemus muiden kanssa  sekä  tietoisen läsnäolon taidot.

Itseen kohdistuva myötätunto on taito, jota voi sekä kannattaa vahvistaa ja kasvattaa.  Itsemyötätunto  tuo voimia ja keinoja arkeen erityisesti silloin kun yhteys itseen hukkuu stressin ja kiireen jalkoihin.  Monilla meistä on myös kovin itsekriittinen mieli, taipumus itsensä jatkuvaan arviointiin tai  suorittamiseen sekä itseä väheksyvään sisäiseen puheeseen.

Miten olla myötötuntoinen itselle,  se ei olekaan ihan helppoa ja  on niitä asioita,  joita saa ja joutuu näköjään opettelemaan aina vaan.”

Myötätunto itseä kohtaan toimii kuin kannustava sisäinen valmentaja. Kritiikin ja epäonnistumisen pelon sijaan se auttaa rohkaisemaan itseämme ja antaa uskallusta kohdata niitäkin puolia, joita helposti välttelemme.

Tutkimukset antavat lupaavia tuloksia siitä, että itsemyötätuntotaidot tuottavat elämään tyytyväisyyttä ja tasapainoa, emotionaalista kestävyyttä ja palautumista.Teemaa ovat kehittäneet  erityisesti professori Kristin Neff ja psykologi Christopher Germer (mm. Neff 2009, 2011, Germer 2010, Germer ja Neff 2013). He ovat luoneet myös 8-viikkoisen MSC-ohjelman, itsemyötätunnon 8 viikon kurssin, joka kuuluu TaitoBa Housen tarjontaan.

Kurssien ja ohjauksen avulla omaksut keskeisiä harjoituksia ja tietopohjaa sekä saat tukea taitojen istuttamiseen omaan arkeesi. TaitoBa Housen tulossa oleva itsemyötätunto -kurssitarjonta löytyy täältä.

Työyhteisöille

Teema sopii myös työyhteisö-valmennuksiin ja työhyvinvointia tukeviin kokonaisuuksiin pidempinä ja lyhyempinä palasina.  Olemme valmentaneet itsemyötätuntotaitoja organisaatioissa esimerkiksi muutostilanteissa. Myötätunto itseä kohtaan auttaa rakentamaan työhyvinvointia “sisältä päin”.

Esimerkkejä valmennuksista:

  • Itsemyötätunto hyvinvoinnin tukena – keinoja itsestä ja muista välittämiseen, alkaen 0,5 pv
  • Itsemyötätunon taitoja ja tasapainoa työhön, 1-2 päivän valmennus erityisesti ihmissuhdetyössä toimiville
  • Myötätunto ja -into työyhteisön voimavarana
  • Voimavaraspiraali hyvinvoinnin tueksi

Lisää teemasta löydät  itsemyötätunto-sivustoltamme:  selfcompassion.fi

Kuuntele harjoituksia: 

Tutustu:

Lisää toteutustavoista: Mari Juote ja Leena Rasanen

Itsemyötätunto – Mindful Self-Compassion

09.04.2016

Läsnäoloon pohjautuva itsemyötätunto (Mindful Self-Compassion,  MSC) on kansainvälisesti tuore, nopeasti kasvava ja tutkimuspohjainen näkökulma ihmisen hyvinvointiin – ja myös työelämän hyvinvointia vahvistava näkökulma.  Teeman ytimessä on  ystävällisen suhteen rakentaminen itseen, yhteenkuuluvuuden kokemus muiden kanssa  sekä  tietoisen läsnäolon taidot.

Lue lisää…

Ratkaisukeskeisyys

25.03.2015

Ratkaisukeskeisyys on työtapa, jossa hyödynnetään ihmisten voimavaroja, osaamista, tavoitteita ja unelmia.

Ratkaisukeskeisyys ei tarjoa valmiita ratkaisuja, vaan tutkii systemaattisesti jo toimivia asiantiloja. Edistystä ja toivottua tulevaisuutta rakennetaan keskusteluissa. Ratkaisukeskeinen työskentely on jokaisen asiakkaan kanssa ainutkertainen prosessi, jossa ei ole valmiita kaavoja. Työskentelytapa ja kesto määräytyy käsiteltävän asian ja tilanteen mukaan. Kaikki tämä mahdollistaa usein sen, että muutos parempaan suuntaan alkaa nopeasti.

Lue lisää…

Soveltava positiivinen psykologia

25.03.2015

Positiivinen psykologia nousi perinteisen psykologian rinnalle 1990–luvun lopulla. Se on tieteellinen lähestymistapa sen etsimiseen, mistä syntyy onnellisuutta, hyvinvointia ja hyvää suorituskykyä.

Positiivisen psykologian tutkimuksissa on osoitettu, että onnellisuuteen voi vaikuttaa erilaisia taitoja ja toimintatapoja harjoittamalla. Esimerkiksi myönteisiä tunteita työstämällä tai henkilökohtaiset vahvuudet tunnistamalla ja niiden käyttöä jalostamalla ihminen voi lisätä tyytyväisyyttä elämäänsä.

Lue lisää…

Tarinallisuus

25.03.2015

Ihminen elää elämäänsä ikään kuin se olisi tarina, jonka päähenkilö hän on. Tarinan avulla ihminen jäsentää elämänsä tapahtumia ja moninaisuutta luoden niistä mielessään suhteellisen johdonmukaisen kokonaisuuden. Tarinanmuodostus toimii myös ryhmätasolla, esimerkiksi tiimin tai perheen tasolla. Tarina-sanan voi korvata myös sanalla puhetapa, jolloin idea tulee maanläheisemmäksi.

Lue lisää…

Mindfulness

25.03.2015

mindfulness, mindfulnes, mindfulness kurssi, mindfulness-kurssi, mindfulnes kurssi, mindfulnes-kurssi, mindfulness verkkokurssi, mindfulness-verkkokurssi, mindfulnes verkkokurssi, mindfulnes-verkkokurssi, mindfulnes, tietoisuustaidot, läsnäolo, tietoisuustaito, mbsr, meditaatio, tietoinen hyväksyvä läsnäolo, mindfulness-harjoitus, mindfulness-meditaatio, mindfulness-työ, mindfulness työ, mindfulness työpaikalla, mindfulness-työpaikalla, mindfulness työssä, mindfulness johtaja, mindful leader, mindful esimies, mind ful, mind fullness, mindfullness, mindfulness kurssi, työhyvinvointi, mindfulness kirja, stressinhallinta, mindfulness harjoitukset, keskittyminen, mindfulness työpaikallaMindfulness, hyväksyvä läsnäolon taito, tarkoittaa tietoista valintaa osata pysähtyä ja keskittyä olemaan tässä ja nyt. Keskittyminen nykyhetkessä omiin havaintoihin ympäristössä, omassa kehossa ja mielessä ilman arvostelua ja tuomitsemista luo tasapainoa, lisää tunnetaitoja ja kykyä olla vatvomatta menneitä tai elää liiaksi tulevassa.

Lue lisää…