Leena Rasanen

Yhteystiedot:

+ 358 41 545 8616
leena.rasanen (at) taitoba.fi

TaitoBa House
Annankatu 29 A, 4. krs
00100 Helsinki

Koulutus ja työkokemus:

Sosiaalipsykologi VTM, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Kela-korvattavuus), toimintaterapeutti, työnohjaaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, mindfulness-ohjaaja, MSC (Mindful Self-Compassion) -opettaja, aikuiskoulutuksen pedagoginen pätevyys.

TaitoBa Housessa ihmisiä yhdistävänä tekijänä on ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Itselleni se merkitsee inspiroivaa ihmisten ainutkertaisuuden näkemistä ja arvostamista, uusien näkökulmien löytämistä ja luovaa ajattelua erilaisissa tilanteissa ja kohtaamisissa.

Mindfulness -taidot sekä itsemyötätuntotaitojen kokemukselliset ja tutkimukselliset näkökulmat ovat itselleni tärkeä sisältö ja elämäntapa – sekä kuinka ohjata ihmisiä niissä kehittymiseeen oman hyvinvoinnin sekä toisten auttamisen tueksi. Löydät lisää teemasivuilta selfcompassion.fi

Olen kouluttautunut  Center for Mindful Self-Compassion -keskuksen MSC Teacher Training -koulutuksessa vuonna 2015.

Voit kysyä

 • valmennuksellisia koulutuksia, joissa sisältöinä mm. ratkaisukeskeisyys ja valmentava ote, mindfulness, itsemyötätunto, työhyvinvointi, rakentava vuorovaikutus: teemoja räätälöidään tilaajan tarpeisiin ja käytettävissä olevaan aikaan
 • työnohjausta ja valmennusta ryhmille ja yksilöille
 • psykoterapeuttisia keskusteluja – ks. sivuillamme ratkaisukeskeinen psykoterapia 
 • kehittämis- ja hankeosaamista

Tarjolla oleva avoin koulutustarjonta löytyy Koulutuskalenterista.

Myötätunnolla Youtube-kanavalla läsnäolo- ja myötätuntoäänitteitä

 

Yhteistyötahoja:

Ikäinstituutissa olen kehittämässä  mielen hyvinvoinnin välineitä iäkkäille ihmisille Ikäopisto-toiminnassa ja voimaannuttavaa ohjausta heidän kanssaan työskenteleville.

AmiaAkatemia toteuttaa koulutus- ja kehittämistyötä sekä luo tulevaisuutta, jossa iäkkäiden ihmisten sekä muistisairaiden ihmisen elämänlaatu ja hyvinvointi ovat kaiken toiminnan lähtökohtana.

 

Julkaisuja ja artikkeleita:

 • Pieni myötätunto-opas Ikäinstituutti 2018. Juote M, Rasanen L, Heimonen S & Björkvist T. Maksuton PDF, 28 s. – Opas sisältää harjoituksia ja sähköinen opas äänitteitä, joista voi ammentaa voimia hankalien kokemusten keskellä tai jotka auttavat tietoisesti ja täysin siemauksin nauttimaan hyvistä hetkistä.
 • Avaimia voimaantumisen vahvistamiseen Ikäinstituutti 2017.  Heimonen S, Juote M, Rasanen L & Björkqvist T. Maksuton PDF, 30 s.
 • UusiKaiku -palveluntuottajien blogi keväällä 2017: Kohti myötätuntoista työkulttuuria – miten ja miksi 
 • Myötätunto itseä kohtaan – ohjelman tutkiminen ja kehittäminen suomalaisen työelämän tarpeisiin (2016). Mari Juotteen ja Leena Rasasen artikkeli, loppuraportti ja diaesitys Työsuojelurahaston sivuilla 
 • Juote M, Rasanen L (2015). Itseen kohdistuva myötätunto – leppeän suhteen hakemista itseen ja omaan arkeen. Ratkes 4/2015. pdf: Itseen kohdistuva myötätunto_Ratkes 4_2015
 • Eloniemi-Sulkava U, Juote M, Rasanen L (2014). Ratkaisukeskeisyydellä laatua ja hyvinvointia iäkkäiden ihmisten palveluihin. Vanhustyö 3-4, 16-17.
 • Juote M, Rasanen L (2014). Ihmislähtöisyyttä ja elämänlaatua – ratkaisukeskeisyyden mahdollisuuksia gerontologisessa työssä. Ratkes 1/2014.
 • Rasanen L (2009). Työyhteisön kehittämistä ja työhyvinvointia tukevat johtamisen käytännöt. Julkaisussa L. Yliruka, J. Koivisto, S. Karvinen-Niinikoski (toim.) Sosiaalialan työolojen hyvä kehittäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:6.
 • Liira J, Rasanen M-L. (2001). Uusia näkökulmia työkyvyn ylläpitoon. ESR:n ohjelmakaudella 1995-99 käynnistettyjen työkykyhankkeiden hyvien käytäntöjen arviointi. Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojelujulkaisuja 49, Tampere.

 

 

24.12.2017

Lue lisää…

Leena Rasanen

01.12.2017

Lue lisää…

Timo Lounio

24.03.2015

Lue lisää…

Mari Juote

24.03.2015

Lue lisää…

Antero Katajainen

24.03.2015

Lue lisää…

Krisse Lipponen

24.03.2015

Lue lisää…

Anneli Litovaara

24.03.2015

Lue lisää…

Leena Mannström-Mäkelä

24.03.2015

Lue lisää…

Bodil Mickels

24.03.2015

mimmi_BW

Lue lisää…

Mimmi Haila

24.03.2015

Lue lisää…

Peter Sundman