Leena Rasanen

Yhteystiedot:

+ 358 41 545 8616
leena.rasanen (at) taitoba.fi

TaitoBa House
Annankatu 29 A, 4. krs
00100 Helsinki

Koulutus ja työkokemus:

Sosiaalipsykologi VTM, toimintaterapeutti, työnohjaaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, mindfulness-ohjaaja, MSC (Mindful Self-Compassion) -opettaja, aikuiskoulutuksen pedagoginen pätevyys.

TaitoBa Housessa ihmisiä yhdistävänä tekijänä on ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Itselleni se merkitsee inspiroivaa ihmisten ainutkertaisuuden näkemistä ja arvostamista, uusien näkökulmien löytämistä ja luovaa ajattelua erilaisissa tilanteissa ja kohtaamisissa.

Mindfulness -taidot sekä itsemyötätuntotaitojen kokemukselliset ja tutkimukselliset näkökulmat ovat itselleni tärkeä sisältö ja elämäntapa – sekä kuinka ohjata ihmisiä niissä kehittymiseeen oman hyvinvoinnin sekä toisten auttamisen tueksi. Olen kouluttautunut  Center for Mindful Self-Compassion -keskuksen MSC Teacher Training -koulutuksessa mm. Christopher Germerin, Kirstin Neffin ja Steven Hickmanin johdolla vuonna 2015.

Voit kysyä

 • valmennuksellisia koulutuksia, joissa sisältöinä mm. ratkaisukeskeisyys ja valmentava ote, mindfulness, itsemyötätunto, työhyvinvointi, rakentava vuorovaikutus: teemoja räätälöidään tilaajan tarpeisiin ja käytettävissä olevaan aikaan
 • työnohjausta ja valmennusta ryhmille ja yksilöille
 • terapeuttisia keskusteluja
 • kehittämis- ja hankeosaamista

Tarjolla oleva avoin koulutustarjonta löytyy Koulutuskalenterista.

Innostun jatkuvasta uuden oppimisesta ja uusista mahdollisuuksista. Parhaillaan syvennän tietojani ja taitojani opiskelemalla ratkaisukeskeistä psykoterapiaa (v. 2014-17).

Työskentelen tällä hetkellä myös Ikäinstituutissa Viva-hankkeessa, jossa kehitetään voimaannuttavaa ohjausta ja välineitä iäkkäiden ihmisten mielen hyvinvoinnin tukemiseksi.

Katso myös: Mindful Self-Compassion Finland

Myötätunnolla Youtube-kanavalla läsnäolo- ja myötätuntoäänitteitä

 

Julkaisuja ja artikkeleita:

 • UusiKaiku -palveluntuottajien blogi keväällä 2017: Kohti myötätuntoista työkulttuuria – miten ja miksi 
 • Myötätunto itseä kohtaan – ohjelman tutkiminen ja kehittäminen suomalaisen työelämän tarpeisiin (2016). Mari Juotteen ja Leena Rasasen artikkeli, loppuraportti ja diaesitys Työsuojelurahaston sivuilla https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-tutkitaan/hanke/?h=115278&n=aineisto
 • Juote M, Rasanen L (2015). Itseen kohdistuva myötätunto – leppeän suhteen hakemista itseen ja omaan arkeen. Ratkes 4/2015. pdf: Itseen kohdistuva myötätunto_Ratkes 4_2015
 • Eloniemi-Sulkava U, Juote M, Rasanen L (2014). Ratkaisukeskeisyydellä laatua ja hyvinvointia iäkkäiden ihmisten palveluihin. Vanhustyö 3-4, 16-17.
 • Juote M, Rasanen L (2014). Ihmislähtöisyyttä ja elämänlaatua – ratkaisukeskeisyyden mahdollisuuksia gerontologisessa työssä. Ratkes 1/2014.
 • Rasanen L (2009). Työyhteisön kehittämistä ja työhyvinvointia tukevat johtamisen käytännöt. Julkaisussa L. Yliruka, J. Koivisto, S. Karvinen-Niinikoski (toim.) Sosiaalialan työolojen hyvä kehittäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:6.
 • Liira J, Rasanen M-L. (2001). Uusia näkökulmia työkyvyn ylläpitoon. ESR:n ohjelmakaudella 1995-99 käynnistettyjen työkykyhankkeiden hyvien käytäntöjen arviointi. Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojelujulkaisuja 49, Tampere.

 

 

24.03.2015

Lue lisää…

Mari Juote

24.03.2015

Lue lisää…

Antero Katajainen

24.03.2015

Lue lisää…

Krisse Lipponen

24.03.2015

Lue lisää…

Aleksi Litovaara

24.03.2015

Lue lisää…

Anneli Litovaara

24.03.2015

Lue lisää…

Leena Mannström-Mäkelä

24.03.2015

Lue lisää…

Bodil Mickels

24.03.2015

Lue lisää…

Lena Pettersson

24.03.2015

Lue lisää…

Leena Rasanen

24.03.2015

mimmi_BW

Lue lisää…

Mimmi Sundman

24.03.2015

Lue lisää…

Peter Sundman

24.03.2015

Lue lisää…

Marika Tammeaid