Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on hoitomenetelmä, joka tukee ja auttaa asiakasta eteenpäin elämän hankaluuksissa, muutos- ja kriisitilanteissa. Terapiaan voi tulla yksilönä, parina tai perheenä. Ratkaisukeskeinen terapia on tutkittu ja tuloksellinen menetelmä. Tutkimustulokset kertovat, että ratkaisukeskeinen psykoterapia saa aikaan muutosta ja helpotusta tilanteeseen nopeasti.

Terapeutin rooli keskusteluissa on tasaveroinen ja aktiivinen, hän kuuntelee, kysyy ja auttaa hahmottamaan mahdollisia uusia suuntia. Keskusteluissa ei korosteta ongelmia tai mahdollista sairautta, vaan etsitään tapoja päästä elämään parempaa elämää – sellaista, mikä on hyvää ja merkityksellistä asiakkaalle itselleen. Tämän vuoksi asiakkaat kokevat tapaamiset usein innostaviksi, helpottaviksi ja mieltä keventäviksi.Voit hakeutua itse avun piiriin, kun koet ongelmia jaksamisessa, ihmissuhteissa tai mielialassa. Itse maksaessa et tarvitse lähetettä. Joissain tapauksessa sairauskuluvakuutukset voivat korvata terapiaa.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa on usein kysymys 1-15 käynnistä ja sitoutumista pitkäkestoiseen prosessiin tai säännölliseen tapaamisaikaan ei tarvita. Käyntimäärä ja käyntien tiheys räätälöidään yhdessä sopivaksi.

Kelan korvaamaa psykoterapiaa varten tarvitset psykiatrin B-lausunnon ja Kelan kuntoutustukipäätöksen. Kannattaa kuitenkin olla yhteydessä terapeuttiin ennen kuntoutustukihakemuksen täyttämistä.

 

 

Voit varata aikaa terapeuteiltamme:

Hyvinvoinnin tueksi – voimavaraspiraali

16.01.2018


TaitoBa House on positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisyyden  asiantuntijatalo.

Hyvinvoinnin vahvistuminen on TaitoBa Housen ydinajatus kaikessa toiminnassa. Voit kysyä lähestymistapojamme eli ratkaisukeskeisyyttä, positiivista psykologiaa, tarinallisuutta sekä tietoista läsnäoloa  hyödyntäviä räätälöitäviä toteutuksia organisaatioosi tai yhteisöösi. Ota yhteyttä, niin mietitään mikä palvelee parhaiten:

taitoba@taitoba.fi  

Lue lisää…

Terapeutin oma hyvinvointi

29.03.2015

Onnellisuuden laitamilla ja ytimessä – koulutuksellinen ryhmä terapeuteille

Aiheina mm: Myötätuntouupumus, posttraumaattinen kasvu, vahvuudet ja voimavarat, työn ilo, terapiatyö hyvinvoinnin lähteenä?! Anna itsellesi aikaa tutkia omaa hyvinvointiasi! Pohditaan kysymyksiä ja teemoja hyvinvoinnin, työn ilon ja onnellisuuden maisemissa. Kartoitetaan omia vahvuuksia ja niiden käyttöä, työn ilon ja onnellisuuden osatekijöitä. Työskentely rakentuu koulutuksellisista osuuksista ja niiden työstämisestä keskustellen ja harjoitellen kunkin tilanteeseen sopivaksi. Positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisen menetelmän lähestymistavat ovat työskentelyn pohjana.

Lue lisää…

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

25.03.2015

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on hoitomenetelmä, joka tukee ja auttaa asiakasta eteenpäin elämän hankaluuksissa, muutos- ja kriisitilanteissa. Terapiaan voi tulla yksilönä, parina tai perheenä. Ratkaisukeskeinen terapia on tutkittu ja tuloksellinen menetelmä. Tutkimustulokset kertovat, että ratkaisukeskeinen psykoterapia saa aikaan muutosta ja helpotusta tilanteeseen nopeasti.

Lue lisää…

Ratkaisukeskeinen valmennus/coaching

25.03.2015

Ratkaisukeskeinen valmennus on yksilölle tai ryhmälle tapa hakea suuntaa eteenpäin. Valmentaja auttaa kysymyksin ja keskustelua ohjaten valmennettavia löytämään omat voimavaransa ja etenemään kohti tavoitteitaan ja unelmiaan. Valmennus sopii erityisesti muutostilanteissa tai silloin, kun suunta tuntuu olevan hukassa. Voit tulla tapaamisiin myös rakentamaan onnellisuuden ja hyvän elämän taitoja.

Lue lisää…

Ratkaisukeskeinen työnohjaus

25.03.2015

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on myönteinen ja tavoitteellinen väline yksilön tai ryhmän ammatillisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Työnohjauksen tavoitteena on usein myös hyvän työvireen ja työnilon löytäminen ja vaaliminen. Parhaimmillaan ratkaisukeskeinen työnohjaus tekee työstä kevyempää, tuloksellisempaa ja merkityksellisempää.

Lue lisää…

Koulutukset

25.03.2015

Keskeistä koulutuksissamme on valmentava ote, ratkaisukeskeinen lähestymistapa sekä vahva sisältöosaaminen. Parhaimmillamme olemme asiakastyöhön, vuorovaikutukseen, hyvinvointiin sekä esimies- ja ohjaustyöhön liittyvissä aiheissa. Näistä aineksista syntyy monenlaisia innostavia kokonaisuuksia.

Lue lisää…

Ratkaisukeskeinen toiminnan kehittäminen

25.03.2015


Meillä on pitkä kokemus ammatillisen ja työpaikan toiminnan kehittämiseksi. Kyse voi olla toimintatutkimuksen tyyppisestä paremman työtavan suunnittelusta ja testauksesta henkilöstön avulla, tai hankkeiden ja projektien tukemisesta.

Lue lisää…

Mindfulness- ja itsemyötätunto -tarjontamme

25.03.2015

mindfulness, mindfulnes, mindfulness kurssi, mindfulness-kurssi, mindfulnes kurssi, mindfulnes-kurssi, mindfulness verkkokurssi, mindfulness-verkkokurssi, mindfulnes verkkokurssi, mindfulnes-verkkokurssi, mindfulnes, tietoisuustaidot, läsnäolo, tietoisuustaito, mbsr, meditaatio, tietoinen hyväksyvä läsnäolo, mindfulness-harjoitus, mindfulness-meditaatio, mindfulness-työ, mindfulness työ, mindfulness työpaikalla, mindfulness-työpaikalla, mindfulness työssä, mindfulness johtaja, mindful leader, mindful esimies, mind ful, mind fullness, mindfullness, mindfulness kurssi, työhyvinvointi, mindfulness kirja, stressinhallinta, mindfulness harjoitukset, keskittyminen, mindfulness työpaikalla
TaitoBa House kouluttaa mindfulness-taitoja peruskursseilla sekä tilauskoulutuksina. Meillä on myös mahdollisuus jatkaa ohjaajakoulutukseen saakka. Kurssimme pohjautuvat Mindfulness Based Stress Reduction- eli MBSR -menetelmään ja hyödyntävät tutkittuja menetelmiä.

Kysy valmennusta myös työyhteisölle tai esimiestyön tueksi.

Lue lisää…

Fysioterapia

25.03.2015

Tavoitteena on asiakkaan tilanteen kartoittaminen, oireiden helpottaminen sekä ongelmien uusiutumisen ehkäisy. Yhdistän fysioterapiaa perinteisen kiinalaisen lääketieteen mukaiseen akupunktiohoitoon saavuttaakseni kokonaisvaltaisen lähestymistavan asiakkaan ongelmaan. Käytän fysioterapiaa, hierontaa, akupunktiota ja kinesioteippausta päähoitomuotoina.

Lue lisää…