Resilienssi arjessa!

Hyvään elämään kuuluu vaikeuksiakin, jatkuva onnellisuus ei ole mahdollista oikeassa maailmassa. Vaikeuksista selviäminen on siis onnellisuuden ytimessä. Resilienssi on kykyä kohdata vaikeuksia ja selvitä niistä tai niiden kanssa.

Kaksiosaisessa koulutuksessa tutkitaan resilienssin monimuotoisuutta positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisen menetelmän kautta.

 Resilienssikoulutus:  17. – 18.3 2021  (järjestetään etänä jos koronaohjeet vaativat)

Sosiaalinen resilienssi ja TOTTI-ohjaajakoulutus:  26. – 27.4 2021 (siirretään myöhemmäksi, jos koronatilanne ei mahdollista lähikoulutusta)

 

 

Resilienssikoulutus

Palautetta aiemmasta Resilienssi arjessa -koulutuksesta: “Lempeää, tärkeää ja painavaa asiaa”, “Arvostavan vuorovaikutuksen ja läsnäolon merkitys korostuu jälleen”.

Syvimmiltään resilienssi on elinvoiman säie, joka mahdollistaa hyvinvoinnin tilanteissa, joita elämä eteen tuo. Se luodaan ja sitä ylläpidetään omilla teoilla, oppimisella, asenteilla, ja sitä vahvistetaan jokapäiväisissä kohtaamisissa ja tilanteissa. Työyhteisöissä resilienssin ylläpitäminen on osa työyhteisön ja työn kehittämistä, työhyvinvointityötä sekä mahdollisiin vaikeuksiin varautumista.

Käsityksesi onnellisuudesta vaikuttaa kykyysi kestää vaikeuksia

Resilienssi kasvaa arjessa ja harjoittelemalla, se ei ole poikkeusyksilön erityinen kyky. Ihminen ei selviä vaikeuksistaan vain omilla kyvyillään ja taidoillaan, vaan läheisten tuki, voimavarat ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet ovat olennaisia hankalassa tilanteessa elämisen apuja.

Koulutuksessa tutustutaan yksilön ja ryhmän resilienssiin teoriassa ja käytännössä. Sekä yksilön että ryhmän resilienssiä voidaan lisätä ja tukea käytännön työssä, se onkin usein välttämätöntä arjen sujumiselle. Ryhmän resilienssi koostuu yllättävän saman kaltaisista asioista kuin yksilön resilienssi – esimerkiksi työyhteisöissä ja kouluissa voidaan vahvistaa yksilöiden ja ryhmien resilienssiä osana normaalia toimintaa.

Kaksipäiväinen koulutus sisältää luentoja, keskustelua ja harjoituksia. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien omaa resilienssiä sekä osaamista ja toimintamalleja resilienssin tukemisessa. Koulutuksta on hyötyä niin yksityiselämässä kuin ohjaus-, opetus- ja esimiestyössä sekä kuntoutus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla.

 

Sosiaalinen resilienssi ja TOTTI – ohjaajakoulutus                                     

Koulutuksen toisessa osassa keskitytään työyhteisön resilienssiin vaikean tilanteen jälkeen Taitobassa kehitetyn TOTTI-menetelmän kautta. TOTTI on ammatillisten tukikeskustelujen ohjaamisen menetelmä, joka perustuu resilienssitutkimukseen ja ratkaisukeskeiseen työtapaan. Siinä vahvistetaan ryhmän sosiaalista resilienssiä odottamattomien, traumaattistenkin, tilanteiden jälkeen. TOTTI tukee työryhmän kykyä jatkaa toimintaansa kriisin jälkeen yksilöiden ja ryhmien kokemukset huomioiden.

TOTTI-ohjaajakoulutus resilienssikoulutuksen lisänä soveltuu esimerkiksi työnohjaajille, valmentajille, työterveyshuollon ja HR:n ammattilaisille. Koulutuksessa pääset tutustumaan TOTTI-keskustelun teoreettiseen taustaan sekä keskustelun käytännölliseen vetämiseen. Koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden keskustella yllättävistä haastavista tilanteista, ja niiden tukemisesta.

Koulutuksiin osallistujat saavat elokuussa 2020 ilmestyneen kirjan

Krisse Lipponen: Resilienssi arjessa (Kustannus Oy Duodecim).

 

Koulutukset tapahtuvat Taitoba housen miellyttävissä tiloissa aivan Helsingin keskustassa, Annankatu 29 A, 4 krs. Hyvät julkiset yhteydet metrolla, bussilla ja junalla.

 

 

 

Hinta (sisältää kahvit, materiaalit ja kirjan):

Resilienssikoulutus 24-25.9 2020:                                                                   360 € + alv 24 %

Sosiaalinen resilienssi ja TOTTI-menetelmä 26.-27.10 2020:                360 € + alv 24%

Molemmat koulutukset:                                                                                             660 € + alv 24%

 

Kouluttajina pitkän linjan positiivisen psykologian asiantuntija, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja psykoterapeutti Krisse Lipponen ja TOTTI-koulutuksessa toisena kouluttajana menetelmän kehittäjä ratkaisukeskeinen työnohjaaja, sovittelija Bodil Mickels.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:  krisse.lipponen@taitoba.fi  puh 040 518 4858

ja Bodil Mickels bodil.mickels@taitoba.fi puh 040 732 6547

 Kuinka paljon uudella tutkimustiedolla voidaankaan tehdä suomalaisen hyvän (työ)elämän ehittämiseksi – Tule mukaan pohtimaan ja oppimaan Taitoban keskustelulliseen  koulutukseen!

Resilienssi esimiestyön arjessa

17.09.2020

Resilienssikoulutusta esimiehille, miksi juuri nyt?

Korona on nostanut resilienssin eli vaikeuksista selviämisen kyvyn otsikoihin. Viime kevät ja nyt kuluva syksy kysyvät yksilöiltä ja työpaikoilta joustavuutta, luovuutta uusien toimintatapojen löytämiseen ja epätietoisuuden sietämiseen.

Tässä koulutuksessa käsitellään työpaikan resilienssin rakentamista ryhmän ja organisaation näkökulmasta, arkisen toiminnan tasolla. Työpaikalla ryhmän resilienssi on usein organisaation selviämiselle keskeinen tekijä, eikä perinteinen yksilön resilienssiin keskittyvä näkökulma auta esimiestä vahvistamaan ryhmän resilienssiä.  Kun esimies osaa tukea ryhmänsä resilienssiä, mahdollistaa hän organisaation selviämistä vaikeuksista ja auttaa ryhmää kasvamaan haasteidensa myötä.

Lue lisää…

Resilienssi arjessa!

20.04.2020

Hyvään elämään kuuluu vaikeuksiakin, jatkuva onnellisuus ei ole mahdollista oikeassa maailmassa. Vaikeuksista selviäminen on siis onnellisuuden ytimessä. Resilienssi on kykyä kohdata vaikeuksia ja selvitä niistä tai niiden kanssa.

Kaksiosaisessa koulutuksessa tutkitaan resilienssin monimuotoisuutta positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisen menetelmän kautta.

 Resilienssikoulutus:  17. – 18.3 2021  (järjestetään etänä jos koronaohjeet vaativat)

Sosiaalinen resilienssi ja TOTTI-ohjaajakoulutus:  26. – 27.4 2021 (siirretään myöhemmäksi, jos koronatilanne ei mahdollista lähikoulutusta)

 

 

Lue lisää…

Itsemyötätunto-kurssi Mindful Self-Compassion -ohjelman mukaan 21.10. – 9.12.2020 verkkovälitteisesti

10.04.2020

mindfulness, mindfulnes, mindfulness kurssi, mindfulness-kurssi, mindfulnes kurssi, mindfulnes-kurssi, mindfulness verkkokurssi, mindfulness-verkkokurssi, mindfulnes verkkokurssi, mindfulnes-verkkokurssi, mindfulnes, tietoisuustaidot, läsnäolo, tietoisuustaito, mbsr, meditaatio, tietoinen hyväksyvä läsnäolo, mindfulness-harjoitus, mindfulness-meditaatio, mindfulness-työ, mindfulness työ, mindfulness työpaikalla, mindfulness-työpaikalla, mindfulness työssä, mindfulness johtaja, mindful leader, mindful esimies, mind ful, mind fullness, mindfullness, mindfulness kurssi, työhyvinvointi, mindfulness kirja, stressinhallinta, mindfulness harjoitukset, keskittyminen, mindfulness työpaikalla

8-viikkoisella kurssilla syvennytään kokemuksellisesti, konkreettisin ja monipuolisin harjoituksin itsemyötätuntoteemaan. Kurssi on  tutkija-psykologien Kristin Neffin ja Christopher Germerin työryhmineen kehittämä Mindful Self-Compassion –peruskurssi (Center for Mindful Self-Compassion).

Lue lisää…

Itsemyötätunnon taitoja ammattilaisille verkkovälitteisesti 22.1. – 17.2.2021 (4 x 3h)

09.04.2020


Valmennus antaa eväitä itsemyötätunnon taitojen soveltamiseen oman hyvinvoinnin tueksi sekä asiakastyöhön. Valmennus toteutetaan verkkovälitteisesti, joten tervetuloa mukaan, missä oletkin!

Syvennymme  itsemyötätunnon merkitykseen ja keinoihin – siihen kuinka kasvattaa sisäistä vahvuutta ja rohkeutta ”ystävystymällä” paremmin itsensä ja kokemustensa kanssa.  Myötätuntoinen tapa kohdata itsensä ja muut on tarpeen etenkin hankalissa tilanteissa. Se edellyttää tietoista valintaa sekä taidon vahvistamista ja vaalimista omaan tilanteeseen sopivalla tavalla.

Lue lisää…

Myötätuntopainotteinen mindfulness -ohjaajakoulutus 16.1 – 30.10.2021

14.01.2020

mindfulness

Kasvata valmiuksiasi tukea hyvinvointia mindfulnessin ja itsemyötätunnon keinoin

TaitoBan myötätuntopainotteinen mindfulness-ohjaajakoulutus antaa tukevan pohjan toimia mindfulness-ohjaajana sekä erinomaiset valmiudet soveltaa mindfulnessia ja myötätunnon elementtejä erilaisten ryhmien kanssa.  Pidetty koulutus tukee osallistujan yksilöllistä kasvua ohjaajuuteen, antaa välineitä ohjaajan työhön ja syventää mindfulness-tietopohjaa.

Lue lisää…

Soveltavan positiivisen psykologian perusteet alkaa keväällä 2020

24.03.2018

Nyt käynnistyy järjestyksessä 12. soveltavan positiivisen psykologian koulutus – Tule mukaan oppimaan TaitoBa Housen valmennukselliseen koulutukseen, jossa pitkän linjan positiivisen psykologian asiantuntija, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja psykoterapeutti ohjaa viemään käytännön tasolle viimeisintä kansainvälistä tutkimustietoa.

Lue lisää…

Hyvinvoinnin tueksi – voimavaraspiraali

16.01.2018


TaitoBa House on positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisyyden  asiantuntijatalo.

Hyvinvoinnin vahvistuminen on TaitoBa Housen ydinajatus kaikessa toiminnassa. Voit kysyä lähestymistapojamme eli ratkaisukeskeisyyttä, positiivista psykologiaa, tarinallisuutta sekä tietoista läsnäoloa  hyödyntäviä räätälöitäviä toteutuksia organisaatioosi tai yhteisöösi. Ota yhteyttä, niin mietitään mikä palvelee parhaiten:

taitoba@taitoba.fi  

Lue lisää…

Voimaa – hyvän elämän polku. Tutustu kirjaan!

04.08.2016

 

Voimaa – hyvän elämän polku on Krisse Lipposen, Anneli Litovaaran ja Antero Katajaisen samannimisen klassikkokirjan täysin uudistettu painos (alkuper. Voimavarat käyttöön). Teos on käytännönläheinen opas positiivisen psykologian, mindfulnessin ja itsemyötätunnon tieteellisesti tutkittujen menetelmien omakohtaiseen hyödyntämiseen.

Tilaa omasi Duodecimin verkkokaupasta tai hae kirjakaupasta.