Step into the solution – Mikrokonstellaatio osaksi ratkaisukeskeistä työskentelyä 12. – 13.6.2019


Mikrokonstellaatio osaksi ratkaisukeskeistä työskentelyä – TaitoBa Housen kesän 2019 kansainvälinen koulutus.

Voimavara- ja ratkaisukeskeinen konstellaatiotyöskentely on oiva tapa tuoda kielellisen ja kognitiivisen työskentelyn rinnalle kehollisen tietämisen maailma. Kansainväliset asiantuntijavieraamme, kokeneet kouluttajat Petra Müller-Demary ja Rita Klemmayer johdattelevat kahden päivän valmennuksessa osallistujia tähän työmuotoon. Työskentelyä voi hyödyntää sekä yksilöiden että ryhmien kanssa.

Mitä valmennus tarjoaa?

Koulutuksessa pääset tutustumaan konstellaation työmuotoihin monipuolisin käytännön harjoituksin ja saat tiedot menetelmän perusteista.

Mikrokonstellaatioissa käsitellään asiakkaalle ajankohtaisia asioita ottamalla työskentelyyn mukaan myös ”tilallisuus”. Työskentelyssä tutkitaan asiakkaalle ajankohtaisia asioita fyysisenä ja ajatuksellisena tilana. Tila heijastaa kuhunkin tilanteeseen liittyviä ajatuksia, pyrkimyksiä ja tarpeita.  Se tuo ainutlaatuisella tavalla esiin asioiden välisiä suhteita, ja piirtää mielen karttaa ympäröivästä todellisuudesta.

Mikrokonstellaatio-työskentely sopii erityisen hyvin ristiriitaisten tarpeiden ja toiveiden punnintaan, päätöksenteon helpottamiseen ja esteiden purkamiseen. Voit lukea lisää artikkeleista (Ratkes-lehti 3-4/2018).

Lisää koulutuksesta englanniksi alla.

Kouluttajat: Dr. Petra Müller-Demary ja Rita Klemmayer. Lue kouluttajien esittely alla.

Koulutuksen työkieli on englanti.

Paikka: TaitoBa House, Annankatu 29 A, 00100 Helsinki.  Päivien aikataulu 12.6 klo 10-17 ja 13.6 klo 9-16.

Hinta: 335 € +  alv 24% (80,40€). Hinta sisältää valmennusmateriaalin sekä aamu- ja iltapäiväkahvit.

Ilmoittaudu  30.5.2019 mennessä Holvi-palvelussa. Koulutuksessa on vielä joitakin paikkoja vapaana ja siihen voi ilmoittautua edelleen!

Jos peruutus tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, joudumme veloittamaan koko koulutuksen kustannukset.

Lisätietoja: mari.juote@taitoba.fi

Muutokset mahdollisia.

Step into the solution Micro constellations 12th-13th June 2019

Your benefit of systemic structured micro constellations

Through micro formats of systemic structured constellations, you help your clients to clarify their inner “problem image” and find solutions to the topic. This is done by putting the various elements belonging to the topic into space.

Another dimension, “language of space”, is added to the work.

As the client perceives different perspectives and initiates changes, different solution options can be researched, simulated and experienced. The power of perception of the body is used successfully.

 You learn to accompany your clients

 • to physically experience the parts of a solution
 • to experience the perspectives of other people
 • to gain new perspectives in conflict situations
 • to get connected with your inner wisdom by literally stepping into it
 • to explore new resources and embody them
 • to try out concrete ideas for the next steps

 Your take-aways

 • You will understand the principles of systemic structured constellations
 • You will have experienced the model and tools in action
 • You will have learned several formats and can utilize them
 • You will develop awareness of space as an additional resource in your work
 • You will have a hand out with detailed description of the formats

Based on this you will be able to develop other formats on your own.

 Please bring your topics and questions, an open mind and curiosity to participate and try out.

Trainers:  Dr. Petra Müller-Demary  and Rita Klemmayer 

Petra has more than 25 years of experience in the field of Human Resources and Management Development. The basis of her work is the solution focused approach and Systemic Structured Constellations. She is an accredited Professional Certified Coach (ICF), Accredited Senior Coach (IIC & M – International Institute of Coaching and Mentoring) and founder of Solutionsurfers Romania – an international recognized coaching school.

Originally from Germany she has been living in Romania since 1995. Today she works as an Executive Coach, Team Coach and Business Consultant in various European countries. After several years in an international company she continued her career as an independent consultant and supported the development of her clients with various projects building up her reputation as one of the leading Coaches and Systemic Business Consultants in Romania. Her clients appreciate her rich professional experience combined with a fresh, creative approach, which encourages them to think out of the box and to develop surprising solutions.

Rita is born in Germany and lives in Münich. She is an experienced and passionate coach, trainer, supervisor and therapist. Since 30 years she is supporting the development of individuals, teams and organizations in a comprehensive way. She supports organizations to reinvent their business, offering Leadership coaching, team development workshops and retreats. As a trainer she teaches solution focused practise, systemic structured constellations and meditation workshops.

She is trained in Conversational Psychotherapy, Focusing, Supervision, Mediation, Systemic Structured Constellations, Brief Solution Focused Coaching, Non-Violent Communication and Large Group Moderation. Rita uses solution and resource oriented thinking, empathy and her rich personal experience to help her clients to find solutions that suit their situation, values and vision. In her first profession Rita was a pastor of the protestant church in Germany.

Venue: TaitoBa House, Annankatu 29 A 12 (4th floor),  in the center of Helsinki.

Fee: 335 € + vat 24% (80,40 €). The fee includes coffee breaks and training material.

Registration  via Holvi.com

More information: mari.juote@taitoba.fi

Read more: Article in Ratkes 3-4 2018

 

Resilienssi esimiestyön arjessa

17.09.2020

Resilienssikoulutusta esimiehille, miksi juuri nyt?

Korona on nostanut resilienssin eli vaikeuksista selviämisen kyvyn otsikoihin. Viime kevät ja nyt kuluva syksy kysyvät yksilöiltä ja työpaikoilta joustavuutta, luovuutta uusien toimintatapojen löytämiseen ja epätietoisuuden sietämiseen.

Tässä koulutuksessa käsitellään työpaikan resilienssin rakentamista ryhmän ja organisaation näkökulmasta, arkisen toiminnan tasolla. Työpaikalla ryhmän resilienssi on usein organisaation selviämiselle keskeinen tekijä, eikä perinteinen yksilön resilienssiin keskittyvä näkökulma auta esimiestä vahvistamaan ryhmän resilienssiä.  Kun esimies osaa tukea ryhmänsä resilienssiä, mahdollistaa hän organisaation selviämistä vaikeuksista ja auttaa ryhmää kasvamaan haasteidensa myötä.

Lue lisää…

Tilaa TaitoBa -uutiskirje!

20.06.2016Uutiskirjeemme ilmestyy noin 4 kertaa vuodessa.

Nimen tarina: Taito+ Ba + House

24.03.2015

Ammattitaitoamme on saada asiakkaiden taito, osaaminen ja tieto käyttöön ja jalostumaan Ba:ssa. Tämä ammattitaito on syntynyt tuhansista työtunneista koulutusta, terapiaa, työnohjausta ja valmennusta.

Taito

Uskomme että ihmisillä, ryhmissä ja työyhteisöissä on riittävästi taitoja vaikuttaa asioihinsa, ratkaista ongelmiaan ja kehittyä. Taidot voivat kuitenkin olla hukassa tai vajaakäytössä. Voimme yhdessä työskennellen saada uinuvat voimavarat käyttöön ja  muovata parempaa tulevaisuutta.

Ongelmanratkaisutaidot, kehittämistaidot, ammatilliset taidot ja näkökulman vaihtamisen taidot ovat keskeisiä toiminnassamme. Autamme asiakkaitamme kehittämään taitojaan niin terapeuttisessa, työnohjauksellisessa, valmennuksellisessa työskentelyssä kuin koulutuksissamme.

Lue lisää…