Leena Rasanen

Yhteystiedot:

+ 358 41 545 8616
leena.rasanen (at) taitoba.fi

TaitoBa House
Eerikinkatu 7 C
00100 Helsinki

Koulutus ja työkokemus:

Sosiaalipsykologi VTM, mindfulness-ohjaaja, työnohjaaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, aikuiskoulutuksen pedagoginen pätevyys

Teen tämän verkoston puitteissa valmennuksia, joissa fokuksena on ennen kaikkea mindfulness – tietoisen läsnäolon ja myötätuntotaitojen omaksuminen ja niissä kehittyminen oman hyvinvoinnin sekä toisten auttamisen tueksi.

TaitoBa Housessa ihmisiä yhdistävänä tekijänä on ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Itselleni se merkitsee inspiroivaa ihmisten ainutkertaisuuden näkemistä ja arvostamista, uusien näkökulmien löytämistä ja luovaa ajattelua erilaisissa tilanteissa ja kohtaamisissa.

Innostun jatkuvasta uuden oppimisesta ja uusista mahdollisuuksista. Parhaillaan syvennän tietojani ja taitojani opiskelemalla ratkaisukeskeistä psykoterapiaa. Ajankohtainen kiinnostuksen kohde on myös itseen kohdistuva myötätunto, mindful self-compassion, johon liittyvä opettajakoulutus on ohjelmassa kesällä 2015.

24.12.2017

Lue lisää…

Leena Rasanen

01.12.2017

Timo Lounio

24.03.2015

Lue lisää…

Mari Juote

24.03.2015

Lue lisää…

Antero Katajainen

24.03.2015

Lue lisää…

Krisse Lipponen

24.03.2015

Lue lisää…

Anneli Litovaara

24.03.2015

Lue lisää…

Leena Mäkelä-Mannström

24.03.2015

Lue lisää…

Bodil Mickels

24.03.2015

mimmi_BW

Lue lisää…

Mimmi Haila

24.03.2015

Lue lisää…

Peter Sundman