Peter Sundman

Kontaktuppgifter:

Tel: +358 400 414747
Epost: peter.sundman (at) taitoba.fi
Mottagning: Annegatan 29 A 12, 4vån., 00100 Helsingfors.

Utbildning:

FK, socialarbetare, utvecklare, arbetshandledare, coach, psykoterapeut på specialnivå.
TaitobaHouse grundare och koordinator.

Arbetshistoria:

Jag är en av pionjärerna, som hämtat och utvecklat det lösningsfokuserade arbetssättet i Finland. Under de senaste 30 åren har jag arbetat som terapeut, arbetshandledare och utbildare inom social- och hälsovården och i skolvärlden. Också uppdrag i företagsvärlden och den tredje sektorn hör till min verksamhet.

Utveckling av verksamheten och yrkeskunskapen står mig nära. Jag stöder gärna på ett lösningsfokuserat sätt utvecklingen av ledarskapet, kundservicen och arbetsvälfärden på arbetsplatserna. – Till exempel genom att hitta  och dela skickliga medarbetares tysta kunskap (tacit knowledge) på ett mera effektivt sätt.

En stor del av min arbetstid använder jag för tillfället till att leda och utbilda i lösningsfokuserade psykoterapi- och ledarskaps- och handledarutbildningar. Jag utbildar också internationellt; Har deltagit i 30 internationella konferenser och haft workshops i 11 länder.

Senaste årens meriter:

 • European Brief Therapy Association styrelsemedlen 2006-16.
 • Association for the Quality Development of Solution Focused Consulting and Training (SFCT) Piece of Work (sertifikat) 2010.
 • Lösningsfokuserad psykoterapeut på specialnivå 2011.
 • Sundman Peter & Vehviläinen Sanna: Miten työnohjaus tehdään. Osviitta 1/2011.
 • Vogt M, Wolf F, Sundman P, Dreesen H N (red.): Begegnungen mit Steve de Shazer und Insoo
 • Kim Berg. Verlag Modernes Lernen 2012.
 • Sundman, P., Johansson, B., 2012, Practical ideas for stimulating quality in training, InterAction 1/2012.
 • Sundman, Peter, (2012). Continuous Solution-Focused Supervision in the Workplace, in Thomas,
 • F., (2012). Solution-Focused Supervision, Springer.
 • Forskningsinformant i Alhanen, Kai, Vaarantunut suojeluvalta – Tutkimus lastensuojelujärjestelmän uhkatekijöistä. THL raportti 24/2014.
 • Sundman, P., & Keistinen, H., Ratkaisukeskeinen psykoterapia, teoksessa Lönnqvist, J., Henriksson, M., Marttunen, M., Partonen, T., (toim.) Psykiatria. Duodecim 2014
 • Sundman, Peter, Solution Cards (lösningsinriktade spelkort), 2014.
 • Sundman, Peter, The Solution-Focused Brief Therapy Theory Development, in ’Solution Focused Approach in Behavioral Sciences’ by the Department of Psychology, CDMRP University of Calicut 2016.
 • EBTA task-group, EBTA Theory of solution-focused practice, 2018.
 • Sundman, Peter, Best Hopes for the Future of SF Practice, 2018.
24.12.2017

Lue lisää…

Leena Rasanen

01.12.2017

Timo Lounio

24.03.2015

Lue lisää…

Mari Juote

24.03.2015

Lue lisää…

Antero Katajainen

24.03.2015

Lue lisää…

Krisse Lipponen

24.03.2015

Lue lisää…

Anneli Litovaara

24.03.2015

Lue lisää…

Leena Mäkelä-Mannström

24.03.2015

Lue lisää…

Bodil Mickels

24.03.2015

mimmi_BW

Lue lisää…

Mimmi Haila

24.03.2015

Lue lisää…

Peter Sundman