It looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a search?

Most Used Categories

Arkiv

Try looking in the monthly archives. 🙂

Taitoba Uutiskirje

20.06.2016Taito + Ba + House

24.03.2015

Vår yrkeskunskap är att ta i bruka kundernas färdigheter, kunskaper och resurser och förädla dem i Ba. Denna yrkeskunskap har utvecklats under tusentals timmar av utbildning, terapi, arbetshandledning och coaching.

Taito
Vi tror att människor, grupper och arbetsgemenskaper har tillräckliga färdigheter (fi. Taito) att påverka sin situation, lösa sina problem och utvecklas. Men färdigheterna kan ibland vara försvunna eller kanske de utnyttjas bara delvis. Genom att arbeta tillsammans kan vi ta i bruk de vilande färdigheterna och skapa en bättre framtid.
Problemlösning, utveckling, yrkeskunskap och förmågan att se saker från olika synvinklar är centrala i vår verksamhet. Vi hjälper våra kunder att utveckla sina färdigheter i såväl terapi, arbetshandledning, coaching som utbildningar.

Ba ~ 場
Ba är en plats och en situation, där kunskap fritt kan skapas, delas och användas. Den ursprungliga skaparen av Ba-konceptet och dess lärofader är den japanska filosofen Kitaro Nishida. Enligt en grov översättning betyder ”ba” utrymme eller plats (eng. place eller space). I vårt arbete i TaitoBa House strävar vi efter att ett Ba-utrymme uppstår mellan deltagarna.
I Ba-utrymmet blir deltagarnas tysta kunskap synlig, innovationerna ökar och beslutsfattandet blir mer effektivt. Då vi tar hand om om människorelationerna och bygger upp förtroende, är människorna villiga att dela med sig till godo för hela gruppen.
Som verksamhetskultur uppmuntrar Ba till utbyte av fritt strömmande idéer. Det hör också till Ba att sköta om att kunskaper och yrkesfärdigheter är lätt tillgängliga.

House
Då nätverket växte i början av år 2015 var det naturligt att foga ”House” till vårt namn. Vi är nu ett helt hus fullt av proffs som inspireras av liknande idéer!