Lösningsfokuserad arbetshandledning

Lösningsfokuserad arbetshandledning är ett positivt och målinriktat verktyg för att upprätthålla och utveckla ett professionellt grepp och passar för såväl enskilda personer som grupper. Ett mål för arbetshandledningen är också ofta att hitta, upprätthålla och vårda arbetsglädje och arbetsenergi. Då den är som bäst, kan lösningsfokuserad arbetshandledning göra arbetet lättare, mer betydelsefullt och produktivt.
Vi erbjuder handledning för enskilda personer, grupper, förmän och personer som arbetar med arbetsuppgifter som sakkunniga.
Arbetshandledarna i TaitiBa House har åratal av erfarenhet av arbetshandledning inom såväl den privata. den offentliga som den tredje sektorn från bl.a. följande yrkesområden: sociala tjänster, hälsovård, utbildning och skolor, IT-branschen, teknik och juridik.

Arbetsplatshälsa

16.01.2018

Att stärka välmåendet är en central tanke i all verksamhet i TaitoBa House. Du kan beställa skräddarsydda tillämpningar av våra metoder för just din organisation eller arbetsplats; det kan vara frågan om lösningsinriktade metoder, positiv psykologi, ett berättande grepp eller mindfulness. Ta kontakt, så funderar vi tillsammans på vad just ni har mest nytta av.
En närmare presentation av Voimavarat käyttöön och Onnellisuuden laitamilla ja ytimesssä – koulutuksellinen ryhmä terapeuteille hittar du här.

(suomi) Terapeutin oma hyvinvointi

29.03.2015

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på English och suomi.

Lösningsfokuserad psykoterapi

25.03.2015

Lösningsfokuserad terapi är en vårdform, som stöder och hjälper klienten framåt i livet under olika svårigheter, förändringar och kriser. Man kan komma till terapi som enskild person, i par eller som grupp. Forskningen har visat att lösningsfokuserad terapi är en metod som ger resultat. Forskningen visar att denna form av terapi ger snabba ändringar och lättnad i svåra situationer.
Terapeutens roll i diskussionerna är jämlik och aktiv, hen lyssnar, frågar och hjälper att teckna upp möjliga nya riktningar. I samtalen betonas inte problemen eller eventuell sjukdom, utan man letar efter olika sätt att leva ett bättre liv – ett sådant liv som klienten själv finner gott och meningsfullt. Därför upplever klienterna ofta att träffarna är inspirerande och ger lättnad.
Du kan söka hjälp om du har problem med att orka, i dina människorelationer eller om du är nedstämd. Om du betalar själv behöver du ingen remiss. I vissa fall kan en sjukdomsfallsförsäkring ersätta kostnader för terapi. Notera att lösningsfokuserad terapi vanligen omfattar 1-15 träffar, så du behöver inte förbinda dig till en lång process eller en viss bestämd tidpunkt för träffarna. Antalet träffar och hur ofta de äger rum avtalas så att de passar klienten. För att få FPA-ersättning för psykoterapin behöver du en psykiaters B-utlåtande och FPA:s rehabiliteringsbeslut. Det lönar sig att kontakt terapeuten innan du fyller i ansökan om rehabilitering.

Lösningsfokuserad coaching

25.03.2015

Lösningsfokuserad coaching är en möjlighet för individer och grupper att hitta riktlinjer framåt. Coachen hjälper, genom frågor och samtal, personen att hitta sina egna resurser och röra sig mot sina mål och drömmar. Coaching passar speciellt bra i förändringssituationer eller om man upplever att man har tappat riktningen. Du kan också komma till coaching för att bygga upp färdigheter för ett gott och lyckligt liv. En coaching-process är ofta en effektiv hjälp för professionell och personlig växt t.ex. som förman eller sakkunnig.
Du kan föra coachingsamtal en gång eller flera gånger under en längre tid.

Lösningsfokuserad arbetshandledning

25.03.2015

Lösningsfokuserad arbetshandledning är ett positivt och målinriktat verktyg för att upprätthålla och utveckla ett professionellt grepp och passar för såväl enskilda personer som grupper. Ett mål för arbetshandledningen är också ofta att hitta, upprätthålla och vårda arbetsglädje och arbetsenergi. Då den är som bäst, kan lösningsfokuserad arbetshandledning göra arbetet lättare, mer betydelsefullt och produktivt.
Vi erbjuder handledning för enskilda personer, grupper, förmän och personer som arbetar med arbetsuppgifter som sakkunniga.
Arbetshandledarna i TaitiBa House har åratal av erfarenhet av arbetshandledning inom såväl den privata. den offentliga som den tredje sektorn från bl.a. följande yrkesområden: sociala tjänster, hälsovård, utbildning och skolor, IT-branschen, teknik och juridik.

Utbildning och kurser

25.03.2015

Centralt i våra utbildningar är en lösningsfokuserad utgångspukt, aktiverande metoder och en solid teoretisk grund. Vi är som bäst då det gäller kommunikation, kundservice, välmående och frågor som berör arbete som förman och olika former av handledning. Av dessa ingredienser blandar vi ihop många inspirerande utbildningar.
Exempel på utbildningar hittar du också under presentationen av våra övriga tjänster. Bekanta dig med; Mindfulness, Ratkaisukeskeinen toiminnan kehittäminen samt Työhyvinvointi ja hyvinvointikurssit.
Vi arrangerar egna utbildningar i TaitoBa House utrymmen på Eriksgatan i Helsingfors och förverkligar också andra längre och kortare kurser enligt beställning. Ta kontakt!
Aktuella utbildningar hittar du under Aktuellt och Utbildningskalender.

Lösningsfokuserat utvecklingsarbete

25.03.2015

Vi har lång erfarenhet av utveckling av professionell verksamhet på olika arbetsplatser. Det kan vara frågan om en form av aktionsforskning för att planera och testa nya arbetsmetoder i samråd med personalen eller stöd av olika projekt.
I flera organisationers utvecklingsarbete har vi stött arbetet t.ex. genom skräddarsydd utbildning, sparrning för förmännen och cheferna och utvecklande arbetshandledning och coaching. Vi har också sparrat nya företagare att starta upp och hjälpt till i produktutvecklingen. Också arbetsplatsmedling är ett av våra verktyg.
Vi tillämpar lösningsfokuserade och resursbaserade metoder i utvecklingsarbetet.
Ta kontakt så funderar vi tillsammans på vilken vår roll och insats kunde vara. Utgående från kundens önskemål väljer vi de sakkunniga i vårt nätverk som bäst passar just era behov.
Kontakt: taitoba(at) taitoba.fi

Mindfulness

25.03.2015

Mindfulness, förmågan att vara närvarande i nuet, innebär ett medvetet val att stanna upp och koncentrera sig på att vara här och nu. Då man koncentrerar sig på de egna förnimmelserna av omgivningen just nu, av den egna kroppen och det egna sinnet utan att döma eller värdera, skapas balans. Man får fler känslomässiga färdigheter och förmåga att inte älta det som varit eller leva allt för mycket i framtiden.
Då man tränar medveten närvaro, får man också färdigheter att behärska stress, man lär sig avspänning och hur man kan övervinna nedstämdhet och depression. Vetenskaplig forskning har visat att mindfulness kan utveckla kroppskänslan och minska smärtförnimmelser, förbättra sömnen och stärka hälsan på ett mångsidigt sätt. Vårt medvetande är byggt upp så att det lätt irrar hit och dit, framåt och bakåt i tiden. Vårt sinne registrerar negativa erfarenheter snabbare än de positiva. De negativa händelserna kan på sätt och vis kapa vårt sinne.
Positiva känslor, händelser och tankar är lika sanna som problem och svårigheter, men ofta beaktar vi dem inte. Enligt forskningen är de positiva känslorna nyckelfaktorer då det gäller vårt välmående. Färdigheter i mindfulness gör att vi lättare lägger märke till positiva erfarenheter och empatiska känslor mot oss själva (mindful self-compassion). Empati för mig själv ökar min förståelse av mig själv, hur jag mår och hur tillfreds jag är med livet med hjälp av vänliga och milda medel.
Bekanta dig med TaitoBa House midfulness-kurser under menyn Aktuellt samt på adressen mindfulsolutions.fi.
Om du är intresserad av en mindfulness-CD kan du köpa den här.

Fysioterapi

25.03.2015

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på suomi.