Nimen tarina: Taito+ Ba + House

Ammattitaitoamme on saada asiakkaiden taito, osaaminen ja tieto käyttöön ja jalostumaan Ba:ssa. Tämä ammattitaito on syntynyt tuhansista työtunneista koulutusta, terapiaa, työnohjausta ja valmennusta.

Taito

Uskomme että ihmisillä, ryhmissä ja työyhteisöissä on riittävästi taitoja vaikuttaa asioihinsa, ratkaista ongelmiaan ja kehittyä. Taidot voivat kuitenkin olla hukassa tai vajaakäytössä. Voimme yhdessä työskennellen saada uinuvat voimavarat käyttöön ja  muovata parempaa tulevaisuutta.

Ongelmanratkaisutaidot, kehittämistaidot, ammatilliset taidot ja näkökulman vaihtamisen taidot ovat keskeisiä toiminnassamme. Autamme asiakkaitamme kehittämään taitojaan niin terapeuttisessa, työnohjauksellisessa, valmennuksellisessa työskentelyssä kuin koulutuksissamme.

Ba ~ 場

Ba on tila ja tilanne, jossa tietoa voidaan vapaasti jakaa, luoda ja hyödyntää. Ba-konseptin alkuperäisenä luojana ja oppi-isänä pidetään japanilaista filosofia Kitaro Nishidaa. Karkeasti käännettynä japanilaisten tarkoittama ”ba” merkitsee tilaa tai paikkaa (engl. place tai space). TaitoBa Housen työskentelyssä pyritään mahdollistamaan BA-tilan syntyä osallistujien kesken.

Ba-tilassa osallistujien hiljainen tieto pääsee esille, innovatiivisuus lisääntyy ja päätöksenteko tehostuu. Tämä tapahtuu kun huolehditaan ihmissuhteista ja luottamuksesta, jolloin osallistujat haluavat jakaa osaamistaan ryhmän hyväksi.

Toimintakulttuurina Ba rohkaisee vapaasti virtaavaa ideoiden vaihtoa. Ba:n kuuluu myös huolehtia siitä, että tieto ja ammattitaito ovat mahdollisimman helposti saatavilla.

House

House tarvittiin mukaan nimeen verkoston kasvun myötä vuoden 2015 alusta. Meitä on nyt jo talollinen samankaltaisista ideoista innostuvia ja ammentavia ammattilaisia!

Ratkaisukeskeisten edelläkävijöiden yhteistyö TaitoBassa on käynnistynyt jo 1990-luvulla. Rento keveys ja syvä osaaminen ovat kantaneet!

Tilaa TaitoBa -uutiskirje!

20.06.2016Uutiskirjeemme ilmestyy noin 4 kertaa vuodessa.

Nimen tarina: Taito+ Ba + House

24.03.2015

Ammattitaitoamme on saada asiakkaiden taito, osaaminen ja tieto käyttöön ja jalostumaan Ba:ssa. Tämä ammattitaito on syntynyt tuhansista työtunneista koulutusta, terapiaa, työnohjausta ja valmennusta.

Taito

Uskomme että ihmisillä, ryhmissä ja työyhteisöissä on riittävästi taitoja vaikuttaa asioihinsa, ratkaista ongelmiaan ja kehittyä. Taidot voivat kuitenkin olla hukassa tai vajaakäytössä. Voimme yhdessä työskennellen saada uinuvat voimavarat käyttöön ja  muovata parempaa tulevaisuutta.

Ongelmanratkaisutaidot, kehittämistaidot, ammatilliset taidot ja näkökulman vaihtamisen taidot ovat keskeisiä toiminnassamme. Autamme asiakkaitamme kehittämään taitojaan niin terapeuttisessa, työnohjauksellisessa, valmennuksellisessa työskentelyssä kuin koulutuksissamme.

Lue lisää…