Hyvinvoinnin tueksi – voimavaraspiraali

TaitoBa House on positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisyyden  asiantuntijatalo.

Hyvinvoinnin vahvistuminen on TaitoBa Housen ydinajatus kaikessa toiminnassa. Voit kysyä lähestymistapojamme eli ratkaisukeskeisyyttä, positiivista psykologiaa, tarinallisuutta sekä tietoista läsnäoloa  hyödyntäviä räätälöitäviä toteutuksia organisaatioosi tai yhteisöösi. Ota yhteyttä, niin mietitään mikä palvelee parhaiten:

taitoba@taitoba.fi  

Voimavaraspiraali

Voimavaraspriraali on TaitoBa Housen kehittämä valmennusten kokonaisuus yksilön ja työyhteisön hyvinvoinnin tueksi. Kokonaisuus pohjaa ratkaisukeskeisyyteen ja positiivisen psykologian tutkimustietoon sekä  vahvaan kokemukseemme siitä, miten hyvinvoinnin kasvava kehä käytännössä saadaan liikkeelle.  Voimavaraspiraalissa osallistujat  innostuvat ottamaan hyvinvointiaskeleita. Tutkittu tieto muuttuu oman elämän kokeiluiksi. Myötäylpeys sekä ilo omasta ja toisten onnistumisista lisää spiraalin voimaa. Valmennuksen teemat valitaan ja muotoillaan tapauskohtaisesti.

Mahdollisia Voimavaraspiraalin toteutustapoja

 • Voimavaraspiraali liikkeelle, 1- 2 päivän intensiivivalmennus.
 • 6-viikkoinen voimavaraspiraali,  joka rakentuu viikoittaisille tapaamisille,  2 tuntia kerrallaan.
 • 5 – 6 kuukauden prosessi, jolloin tapaamisia kerran kuussa 0,5 – 1 pv kerrallaan
 • Työpajat valituista teemoista

Voimavaraspiraali  koostuu innostavista  alustuksista, keskusteluista ja harjoituksista sekä kokeiluista työ- ja yksityiselämässä. Pidempiin valmennuksiin liitetään seuranta edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

 Tutki tarjottimelta kiinnostavia teemoja:

 • Vastuullinen aloitteellisuus omasta hyvinvoinnista – kenen taskussa onneni on?
 • Itsensä johtaminen – tietoisia valintoja itsen ja muiden hyväksi
 • Hyvinvoinnin johtaminen esimiestyössä
 • Resilienssin eli selviytymiskyvyn osatekijöiden  tunnistaminen ja vahvistaminen – yksilön ja työyhteisön oma resilienssi-resepti
 • Vahvuusoppia – lupa loistaa!  yksilön ja tiimin parhaat vahvuudet käyttöön
 • Mindfulness- ja itsemyötätuntotaidot –  hyvinvoinnin vahvistamista sisältä käsin
 • Yksilön ja yhteisön tarinaa tutkimassa ja luomassa tanssin, liikkeen ja taideterapian keinoin
 • Hyvien käytäntöjen hyödyntäminen – tunnistaminen, näkyväksi tekemistä ja jakamista
 • Firstbeat-hyvinvointianalyysi – täsmätietoa stressistä ja palautumisesta omakohtaisen hyvinvointisuunnitelman tueksi
 • Hyvä ruoka – parempi työpäivä –  ravintorikkaita ideoita / itselle sopivat ruokailutottumukset ja ideoita parempien työpäivien aikaansaamiseksi. Näitä ideoita myös maistetaan.

Ota yhteyttä, niin kootaan yhdessä tarpeisiinne sopiva paketti: taitoba@taitoba.fi  

Optimaalinen ryhmän koko on  8 – 14 henkilöä. Valmennus voidaan rakentaa johtamisen tueksi, koko tiimille tai kuormittumista kokeville, jotka hyötyvät tietoisesta pysähtymisestä teemojen äärelle.

Miksi Voimavaraspiraali?

Hyvinvoinnin vahvistaminen on ollut TaitoBa Housen toiminnan ydinajatus koko sen yli 20-vuotisen toiminnan ajan. Pitkäjänteistä hyvinvointityötä on tehty jopa vuosikymmenien yhteistyössä yritysten ja työterveyshuoltojen kanssa. Valmennusten tuloksellisuutta on seurattu parhaimmillaan jopa 6 vuoden seurannassa. Valmennuksessa kasvoivat itsestä huolehtimisen ja itsensä kuuntelun taidot ja vaikutukset näkyivät edelleen.

Ota yhteyttä, niin mietitään ja rakennetaan yhdessä teille sopiva kokonaisuus.

Kysy lisää taitoba@taitoba.fi  ja rakennetaan yhdessä teille sopiva kokonaisuus.

taitoba@taitoba.fi  

Itsensä johtaminen ja keinoja stressinhallintaan

Kokonaisuus alkaen 3 t

 • Itsensä johtaminen ja työkaluja stressiin
 • Voimavaroja esiin – paras mahdollinen minä
 • Myönteisten tunteiden merkitys ja voima
 • Mindfulness avuksi stressinhallintaan, tunteiden ymmärtämiseen ja säätelyyn.
 • Itseä kannustaen vai puskien – myötätunnon ja myötäinnon mahdollisuudet

Valmennuksissa on sekä tutkittua tietoa että kokemuksellisia toiminnallisia osuuksia, joiden avulla osallistujat saavat keinoja omaan tilanteensa pohtimiseen ja muuttamiseen.

taitoba@taitoba.fi  

Onnellisuuden laitamilla ja ytimessä – koulutuksellinen ryhmä terapeuteille

Aiheina mm: Myötätuntouupumus, posttraumaattinen kasvu, vahvuudet ja voimavarat, työn ilo, terapiatyö hyvinvoinnin lähteenä

Pohditaan kysymyksiä ja teemoja hyvinvoinnin, työn ilon ja onnellisuuden maisemissa. Kartoitetaan omia vahvuuksia ja niiden käyttöä, työn ilon ja onnellisuuden osatekijöitä. Työskentely rakentuu koulutuksellisista osuuksista ja niiden työstämisestä keskustellen ja harjoitellen kunkin tilanteeseen sopivaksi. Positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisen menetelmän lähestymistavat ovat työskentelyn pohjana. Koulutuksen vetäjänä on Krisse Lipponen, sosiaalipsykologi, vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja työnohjaaja.

Tapaamiset TaitoBa Housen viihtyisissä tiloissa Annankadulla Helsingin keskustassa.

Ilmoita kiinnostuksesi koulutukseen, ryhmiä aloitetaan tarpeen mukaan (tai kerää oma ryhmä kollegoistasi!)

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Krisse Lipponen

Terapeutin oma hyvinvointi

29.03.2015

Onnellisuuden laitamilla ja ytimessä – koulutuksellinen ryhmä terapeuteille

Aiheina mm: Myötätuntouupumus, posttraumaattinen kasvu, vahvuudet ja voimavarat, työn ilo, terapiatyö hyvinvoinnin lähteenä?! Anna itsellesi aikaa tutkia omaa hyvinvointiasi! Pohditaan kysymyksiä ja teemoja hyvinvoinnin, työn ilon ja onnellisuuden maisemissa. Kartoitetaan omia vahvuuksia ja niiden käyttöä, työn ilon ja onnellisuuden osatekijöitä. Työskentely rakentuu koulutuksellisista osuuksista ja niiden työstämisestä keskustellen ja harjoitellen kunkin tilanteeseen sopivaksi. Positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisen menetelmän lähestymistavat ovat työskentelyn pohjana.

Lue lisää…

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

25.03.2015

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on hoitomenetelmä, joka tukee ja auttaa asiakasta eteenpäin elämän hankaluuksissa, muutos- ja kriisitilanteissa. Terapiaan voi tulla yksilönä, parina tai perheenä. Ratkaisukeskeinen terapia on tutkittu ja tuloksellinen menetelmä. Tutkimustulokset kertovat, että ratkaisukeskeinen psykoterapia saa aikaan muutosta ja helpotusta tilanteeseen nopeasti.

Lue lisää…

Ratkaisukeskeinen valmennus/coaching

25.03.2015

Ratkaisukeskeinen valmennus on yksilölle tai ryhmälle tapa hakea suuntaa eteenpäin. Valmentaja auttaa kysymyksin ja keskustelua ohjaten valmennettavia löytämään omat voimavaransa ja etenemään kohti tavoitteitaan ja unelmiaan. Valmennus sopii erityisesti muutostilanteissa tai silloin, kun suunta tuntuu olevan hukassa. Voit tulla tapaamisiin myös rakentamaan onnellisuuden ja hyvän elämän taitoja.

Lue lisää…

Ratkaisukeskeinen työnohjaus

25.03.2015

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on myönteinen ja tavoitteellinen väline yksilön tai ryhmän ammatillisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Työnohjauksen tavoitteena on usein myös hyvän työvireen ja työnilon löytäminen ja vaaliminen. Parhaimmillaan ratkaisukeskeinen työnohjaus tekee työstä kevyempää, tuloksellisempaa ja merkityksellisempää.

Lue lisää…

Koulutukset

25.03.2015

Keskeistä koulutuksissamme on valmentava ote, ratkaisukeskeinen lähestymistapa sekä vahva sisältöosaaminen. Parhaimmillamme olemme asiakastyöhön, vuorovaikutukseen, hyvinvointiin sekä esimies- ja ohjaustyöhön liittyvissä aiheissa. Näistä aineksista syntyy monenlaisia innostavia kokonaisuuksia.

Lue lisää…

Ratkaisukeskeinen toiminnan kehittäminen

25.03.2015

Meillä on pitkä kokemus ammatillisen ja työpaikan toiminnan kehittämiseksi. Kyse voi olla toimintatutkimuksen tyyppisestä paremman työtavan suunnittelusta ja testauksesta henkilöstön avulla, tai hankkeiden ja projektien tukemisesta.

Lue lisää…

Mindfulness-tarjontamme

25.03.2015

TaitoBa House kouluttaa mindfulness-taitoja peruskursseilla sekä tilauskoulutuksina. Meillä on myös mahdollisuus jatkaa jatko- ja ohjaajakoulutuksiin saakka. Kurssimme pohjautuvat Mindfulness Based Stress Reduction- eli MBSR -menetelmään ja hyödyntävät tutkittuja menetelmiä. Kysy valmennusta myös työyhteisölle tai esimiestyön tueksi.

Lue lisää…

Hyvinvoinnin tueksi – voimavaraspiraali

25.03.2015

TaitoBa House on positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisyyden  asiantuntijatalo.

Hyvinvoinnin vahvistuminen on TaitoBa Housen ydinajatus kaikessa toiminnassa. Voit kysyä lähestymistapojamme eli ratkaisukeskeisyyttä, positiivista psykologiaa, tarinallisuutta sekä tietoista läsnäoloa  hyödyntäviä räätälöitäviä toteutuksia organisaatioosi tai yhteisöösi. Ota yhteyttä, niin mietitään mikä palvelee parhaiten:

taitoba@taitoba.fi  

Lue lisää…

Fysioterapia

25.03.2015

Tavoitteena on asiakkaan tilanteen kartoittaminen, oireiden helpottaminen sekä ongelmien uusiutumisen ehkäisy. Yhdistän fysioterapiaa perinteisen kiinalaisen lääketieteen mukaiseen akupunktiohoitoon saavuttaakseni kokonaisvaltaisen lähestymistavan asiakkaan ongelmaan. Käytän fysioterapiaa, hierontaa, akupunktiota ja kinesioteippausta päähoitomuotoina.

Lue lisää…