Lähestymistavat

TaitoBa Housessa keskustellaan ja asioita tutkitaan erilaisilla lähestymistavoilla, joille yhteistä on uuden ajattelun ja/ tai toiminnan synnyttäminen, usein myönteisen näkökulman avulla.

Tutustu lyhyisiin lähestymistapojen esittelyihin ja ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää!

Itsemyötätunto – Mindful Self-Compassion

09.04.2016

Läsnäoloon pohjautuva itsemyötätunto (Mindful Self-Compassion,  MSC) on kansainvälisesti tuore, nopeasti kasvava ja tutkimuspohjainen näkökulma ihmisen hyvinvointiin – ja myös työelämän hyvinvointia vahvistava näkökulma.  Teeman ytimessä on  ystävällisen suhteen rakentaminen itseen, yhteenkuuluvuuden kokemus muiden kanssa  sekä  tietoisen läsnäolon taidot.

Lue lisää…

Ratkaisukeskeisyys

25.03.2015

Ratkaisukeskeisyys on työtapa, jossa hyödynnetään ihmisten voimavaroja, osaamista, tavoitteita ja unelmia.

Ratkaisukeskeisyys ei tarjoa valmiita ratkaisuja, vaan tutkii systemaattisesti jo toimivia asiantiloja. Edistystä ja toivottua tulevaisuutta rakennetaan keskusteluissa. Ratkaisukeskeinen työskentely on jokaisen asiakkaan kanssa ainutkertainen prosessi, jossa ei ole valmiita kaavoja. Työskentelytapa ja kesto määräytyy käsiteltävän asian ja tilanteen mukaan. Kaikki tämä mahdollistaa usein sen, että muutos parempaan suuntaan alkaa nopeasti.

Lue lisää…

Soveltava positiivinen psykologia

25.03.2015

Positiivinen psykologia nousi perinteisen psykologian rinnalle 1990–luvun lopulla. Se on tieteellinen lähestymistapa sen etsimiseen, mistä syntyy onnellisuutta, hyvinvointia ja hyvää suorituskykyä.

Positiivisen psykologian tutkimuksissa on osoitettu, että onnellisuuteen voi vaikuttaa erilaisia taitoja ja toimintatapoja harjoittamalla. Esimerkiksi myönteisiä tunteita työstämällä tai henkilökohtaiset vahvuudet tunnistamalla ja niiden käyttöä jalostamalla ihminen voi lisätä tyytyväisyyttä elämäänsä.

Lue lisää…

Tarinallisuus

25.03.2015

Ihminen elää elämäänsä ikään kuin se olisi tarina, jonka päähenkilö hän on. Tarinan avulla ihminen jäsentää elämänsä tapahtumia ja moninaisuutta luoden niistä mielessään suhteellisen johdonmukaisen kokonaisuuden. Tarinanmuodostus toimii myös ryhmätasolla, esimerkiksi tiimin tai perheen tasolla. Tarina-sanan voi korvata myös sanalla puhetapa, jolloin idea tulee maanläheisemmäksi.

Lue lisää…

Mindfulness

25.03.2015

mindfulness, mindfulnes, mindfulness kurssi, mindfulness-kurssi, mindfulnes kurssi, mindfulnes-kurssi, mindfulness verkkokurssi, mindfulness-verkkokurssi, mindfulnes verkkokurssi, mindfulnes-verkkokurssi, mindfulnes, tietoisuustaidot, läsnäolo, tietoisuustaito, mbsr, meditaatio, tietoinen hyväksyvä läsnäolo, mindfulness-harjoitus, mindfulness-meditaatio, mindfulness-työ, mindfulness työ, mindfulness työpaikalla, mindfulness-työpaikalla, mindfulness työssä, mindfulness johtaja, mindful leader, mindful esimies, mind ful, mind fullness, mindfullness, mindfulness kurssi, työhyvinvointi, mindfulness kirja, stressinhallinta, mindfulness harjoitukset, keskittyminen, mindfulness työpaikallaMindfulness, hyväksyvä läsnäolon taito, tarkoittaa tietoista valintaa osata pysähtyä ja keskittyä olemaan tässä ja nyt. Keskittyminen nykyhetkessä omiin havaintoihin ympäristössä, omassa kehossa ja mielessä ilman arvostelua ja tuomitsemista luo tasapainoa, lisää tunnetaitoja ja kykyä olla vatvomatta menneitä tai elää liiaksi tulevassa.

Lue lisää…